⭕ iman | TAQWA

Iman dan Taqwa adalah dua sisi mata uang yang tak bisa dipisahkan. Iman merupakan kendaraan bagi seseorang untuk mencapai Taqwa. Tanpa Iman tak mungkin seseorang akan mencapai Taqwa. Taqwa adalah kemampuan seseorang dalam menjalankan segala perintah ALLAH dan menjauhi segala larangan-NYA

⭕ istiqomah | MADRASAH

Istiqomah sendiri memiliki makna lurus, tegak atau dalam bahasa bakunya adalah fokus , rutin , kontinuitas dan konsisten dalam memaknai sebagai tindakan melakukan suatu kewajiban namun semata memiliki empati yang dalam sehingga menjadi sebuah kebiasaan yang menyenangkan ( Ordinary ) yang membentuk sebuah komitmen. Selain juga berusaha memaknai hakekat istiqomah dalam konten #TIG4E : Istiqomah …

⭕ istiqomah | MADRASAH Read More »

⭕ manajemen | AKHIDAH

Islam adalah suatu agama yang mengajarkan kebenaran-kebenaran dan tata nilai yang universal dan kekal. Islam mempunyai kemampuan untuk mengembang sejajar dengan laju perkembangan teknologi dan peradaban. Al-Qur’an masih dan akan tetap mempunyai fungsi sebagai pedoman hidup bagi umat Islam di bagian bumi manapun, untuk masa kini dan masa-masa akan datang. Dalam menetapkan ajaran mengenai kedudukan …

⭕ manajemen | AKHIDAH Read More »

⭕ budaya | ARSITEK

Setelah perjalanan hijrah yang melelahkan itu, Ibnu Hisyam mencatat dalam sirah-nya, Rasulullah saw beristirahat di perkampungan Bani Amr bin ‘Auf. Selama kurang lebih empat hari, di sana beliau membangun pondasi seadanya untuk salat. Tempat itu kemudian dinamakan Masjid Quba’, sebuah masjid pertama di dunia. Peristiwa ini kemudian diabadikan oleh Al-Qur’an Surat St-Taubah ayat 108. Itulah …

⭕ budaya | ARSITEK Read More »