⭕ istiqomah | MADRASAH

Istiqomah sendiri memiliki makna lurus, tegak atau dalam bahasa bakunya adalah fokus , rutin , kontinuitas dan konsisten dalam memaknai sebagai tindakan melakukan suatu kewajiban namun semata memiliki empati yang dalam sehingga menjadi sebuah kebiasaan yang menyenangkan ( Ordinary ) yang membentuk sebuah komitmen.

Selain juga berusaha memaknai hakekat istiqomah dalam konten #TIG4E : Istiqomah dengan lisan dengan sikap bertahan dengan membaca syahadat, kedua adalah dengan hati yakni dengan melakukan segala sesuatu disertai niat yang jujur dan ketiga adalah istiqomah dengan jiwa di mana seseorang senantiasa menjalankan ibadah serta ketaatan kepada Allah secara terus menerus, continue

Dalam artian 4E disini yakni memaknai Istiqomah dalam hakekat MADRASAH baik untuk diri sendiri serta juga menumbuk kembangkan hakekat Istiqomah sebagai Madrasah untuk diri sendiri dan generasi selanjutnya. Basic Pendidikan yang sangat penting dan berlangsung secara rutin dan sungguh-sungguh untuk mencapai pemahaman dan action untuk di aplikasikan, dilaksanakan.

.

Leave a Comment

Your email address will not be published.